Η δράση

Εθνική Πύλη Αναζήτησης

Στο πλαίσιο του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων», το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο σχεδίασε και υλοποίησε το opencourses.gr, την Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων, ώστε να υποστηρίξει τα ΑΨΜ που παρέχονται από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας – λειτουργώντας σε συνδυασμό με τις πλατφόρμες Open eClass και Open Delos.
Η Πύλη συλλέγει πληροφορίες για τα διαθέσιμα ανοικτά μαθήματα από όλες τις ψηφιακές υποδομές των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει μαθήματα που τον ενδιαφέρουν, ανά ίδρυμα και ανά θεματική περιοχή ή χρησιμοποιώντας «λέξεις – κλειδιά».