Υπηρεσίες προς τα ιδρύματα

Ιδρύματα

Υπηρεσίες προς τα ιδρύματα

Ομάδες υποστήριξης

Με στόχο την υποστήριξη τόσο των ιδρυματικών ομάδων όσο και των μελών ΔΕΠ/ΕΠ στη δημιουργία των δικών τους ανοικτών μαθημάτων, έχουν αναπτυχθεί και προσφέρονται τέσσερα βασικά ψηφιακά μαθήματα, αντικείμενο των οποίων αποτελούν οι προδιαγραφές, η διαδικασία ανάπτυξης των ανοικτών μαθημάτων, τα ανακύπτοντα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με αναπηρία.

  • Προδιαγραφές και Διαδικασία Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων: εστιάζει στις προδιαγραφές και στην προτεινόμενη διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων, και περιλαμβάνει κείμενα, βίντεο και διαφάνειες κατάρτισης, αναλυτικό οδηγό ανάπτυξης μαθημάτων, παρουσιάσεις και σημειώσεις.
  • Τεχνικά θέματα για την Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων: περιλαμβάνονται οδηγίες για τη δημιουργία podcast, τη βιντεοσκόπηση των διαλέξεων, την επεξεργασία βίντεο και ήχου, τη χρήση και τη διαχείριση της πλατφόρμας Open eClass και της πλατφόρμας Open Delos.

  • «Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα – Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι»: παρουσιάζονται οι άδειες Creative Commons (CC) και γενικά ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αναλύονται, εστιάζοντας σε πρακτικά θέματα, οι τρόποι διευθέτησής της κατά τη δημιουργία ανοικτών μαθημάτων.
  • Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία: περιλαμβάνονται διαλέξεις σχετικά με την Προσβασιμότητα, αλλά και οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, με τη χρήση των λογισμικών LibreOffice 4.0, LaTex και MS-Office 2007, 2010, 2013.

Δείτε και το αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο (newsletter, Φεβρουάριος 2015). [προσθήκη pdf]