Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ

Προδιαγραφές ανοικτών μαθημάτων

Ανάλογα με το κατά περίπτωση παρεχόμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:

  • Μαθήματα Α- (ελάχιστες προδιαγραφές): Παρέχονται η περιγραφή και οι στόχοι του εκάστοτε μαθήματος, βασικοί όροι και «λέξεις – κλειδιά» που χαρακτηρίζουν το αντικείμενο του μαθήματος, σημειώσεις και διαφάνειες παρουσιάσεων του διδάσκοντα, βιβλιογραφία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, οργανωμένο σε θεματικές ενότητες.
  • Μαθήματα Α: Προσφέρεται ό,τι στην προηγούμενη κατηγορία, αλλά και podcast, εκφωνήσεις του διδάσκοντα, συγχρονισμένες με τις εκάστοτε διαφάνειες παρουσιάσεων του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Μαθήματα Α+ (πλήρεις προδιαγραφές): Παρέχεται ό,τι έχει ήδη αναφερθεί στις προηγούμενες κατηγορίες μαθημάτων, όπως και βιντεοδιαλέξεις, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευόμενων και ψηφιακές βιβλιογραφικές πηγές.

Στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να δείτε τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές ανά κατηγορία μαθήματος:

Πώς να δημιουργήσετε τα δικά σας ανοικτά μαθήματα

Με στόχο την υποστήριξη τόσο των μελών ΔΕΠ/ ΕΠ όσο και των ιδρυματικών ομάδων του έργου στη δημιουργία των δικών τους ανοικτών μαθημάτων, έχουν αναπτυχθεί και προσφέρονται τέσσερα βασικά ψηφιακά μαθήματα, αντικείμενο των οποίων αποτελούν οι προδιαγραφές, η διαδικασία ανάπτυξης των ανοικτών μαθημάτων, τα ανακύπτοντα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με αναπηρία.Συγκεκριμένα στο ενδιαφερόμενο διδακτικό προσωπικό απευθύνονται κυρίως τα εξής δύο:

 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε επίσης να μελετήσετε τα μαθήματα «Τεχνικά θέματα για την Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων», τα οποία απευθύνονται κυρίως στο τεχνικό προσωπικό, αλλά και γενικότερα σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη των ανοικτών μαθημάτων.

Κοινότητες ανοικτού περιεχομένου

Με στόχο αφενός την υποστήριξη των δημιουργών ανοικτού περιεχομένου στην αναζήτηση πηγών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και αφετέρου τη διευκόλυνσή τους στην ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και τεχνογνωσίας μεταξύ τους, έχει αναπτυχθεί και παρέχεται μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών ανοικτού περιεχομένου.

Οι κοινότητες ανοικτού περιεχομένου οι οποίες ήδη έχουν δημιουργηθεί στην εν λόγω πλατφόρμα διακρίνονται ανά θεματική περιοχή και είναι οι εξής έξι:

plirofor

Πληροφορική

nomiki

Νομική

thetikes

Θετικές επιστήμες

oikonomika

Οικονομικές επιστήμες

health

Επιστήμες υγείας

History

Φιλοσοφία – Λογοτεχνία – Ιστορία