Κεντρικό Μητρώο
Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων
Ενημερωτικό Δελτίο - Φεβρουάριος 2015

Το παρόν είναι ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για τη δράση «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων». Ανά τακτά διαστήματα θα σας αποστέλλονται πληροφορίες για την πορεία του έργου.


Πώς να φτιάξετε τα δικά σας ανοικτά μαθήματα

 

Υποστήριξη στη δημιουργία μαθημάτων

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) έχει δημιουργήσει και σας προσφέρει τέσσερα βασικά ψηφιακά μαθήματα, με στόχο να σας υποστηρίξει και να σας βοηθήσει στη δημιουργία των δικών σας ανοικτών μαθημάτων.

Συγκεκριμένα, παρέχονται τα εξής μαθήματα:

 

 

Σε ποιους απευθύνονται

Αυτά τα τέσσερα μαθήματα απευθύνονται στις επιμέρους ιδρυματικές ομάδες, στο προσωπικό υποστήριξης του έργου και σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Φυσικά, μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ανήκει στο διδακτικό προσωπικό και ενδέχεται να έχει σχετικό ενδιαφέρον!

Προδιαγραφές και Διαδικασία Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

 • Εστιάζει στις προδιαγραφές και στην προτεινόμενη διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων.
 • Απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο διδακτικό προσωπικό, τις επιμέρους ιδρυματικές ομάδες και το προσωπικό υποστήριξης του έργου.
 • Περιλαμβάνονται κείμενα, βίντεο και διαφάνειες κατάρτισης, αναλυτικός οδηγός ανάπτυξης μαθημάτων, παρουσιάσεις και σημειώσεις.

 
 
 

Τεχνικά θέματα για την Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

 • Εξετάζονται τεχνικά θέματα σε σχέση με την υλοποίηση των μαθημάτων, ιδίως αυτά που σχετίζονται με την ανάπτυξη πολυμεσικού μαθησιακού περιεχομένου.
 • Περιλαμβάνονται οδηγίες για τη δημιουργία podcast, τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων, την επεξεργασία βίντεο και ήχου, τη χρήση και τη διαχείριση της πλατφόρμας Open eClass και της πλατφόρμας OpenDelos.
 • Απευθύνεται κυρίως στο τεχνικό προσωπικό και στις ομάδες ανάπτυξης των μαθημάτων.

Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

 • Παρουσιάζονται οι άδειες Creative Commons (CC) και γενικά θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εστιάζοντας σε πρακτικά θέματα, αναλύονται οι τρόποι διευθέτησής της κατά τη δημιουργία ανοικτών μαθημάτων.
 • Απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία

 • Περιλαμβάνονται διαλέξεις σχετικά με την Προσβασιμότητα, αλλά και οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, με τη χρήση των λογισμικών LibreOffice 4.0, LaTex και MS-Office 2007, 2010, 2013.
 • Απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους διδάσκοντες, στο προσωπικό υποστήριξης και γενικότερα σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

Λίγα λόγια για το έργο

 

 

Τι είναι τα ανοικτά μαθήματα

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Τι προφέρουν

Νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση για όλους. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα αποτελούν ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

Ποιοι τα παρακολουθούν

Φοιτητές και απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες και οποιοσδήποτε επιθυμεί να διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του.

 

Επιπλέον πληροφορίες και αναζήτηση μαθημάτων

Περισσότερα για τα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» και το εν λόγω έργο μπορείτε να μάθετε στο ocw-project.gunet.gr. Τα ανοικτά μαθήματα που ήδη παρέχονται από όλα τα συμμετέχοντα ΑΕΙ της χώρας μπορείτε να τα αναζητήσετε στο opencourses.gr.

Μη διστάσετε να επικοινωνήστε με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) για πρόσθετες πληροφορίες ή υποστήριξη.

Μονάδα Υλοποίησης
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο  (GUnet)  

Επικοινωνία
210 727 56 11, info [at] gunet.gr