Κεντρικό Μητρώο
Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων
Ενημερωτικό Δελτίο - Μάρτιος 2015

Το παρόν είναι ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για τη δράση «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων». Ανά τακτά διαστήματα θα σας αποστέλλονται πληροφορίες για την πορεία του έργου.


OpenDelos

Rich Media & Lecture Platform for Education

opendelos.org

 

Στο πλαίσιο του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων», το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) σχεδίασε την πλατφόρμα OpenDelos, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη, με στόχο τη διαχείριση, την καταγραφή και τη μετάδοση εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Για τον σκοπό αυτό, υλοποιήθηκαν εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν την παραγωγή πολυμορφικού υλικού, τη δημοσίευση και αναζήτηση πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, την επεξεργασία βίντεο και τον συγχρονισμό του με διαφάνειες παρουσιάσεων του εκάστοτε ομιλητή.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει προγραμματισμό βιντεοσκοπήσεων και ζωντανές μεταδόσεις, με απομακρυσμένη διαχείριση IP καμερών, ενώ στις λειτουργίες της περιλαμβάνεται η αναζήτηση και αναπαραγωγή των συγχρονισμένων διαλέξεων, με εμπλουτισμένο player.

 

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα και η OpenDelos

Η πλατφόρμα OpenDelos υποστηρίζει τα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα», σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Open eClass και το OpenCourses.gr, την εθνική πύλη αναζήτησης μαθημάτων.

Πλοηγηθείτε στο opendelos.org, γνωρίστε το περιβάλλον της πλατφόρμας και επικοινωνήστε με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) για οποιοδήποτε σχόλιο ή άλλη πρόσθετη πληροφορία.


 

Χαρακτηριστικά και εργαλεία της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα OpenDelos υποστηρίζει τρία σενάρια παραγωγής διαλέξεων (σταθερά τοποθετημένη διαδικτυακή κάμερα σε χώρο διδασκαλίας, κινητό συνεργείο εικονοληψίας, ηχογράφηση παρουσίασης από τον διδάσκοντα).

Προσφέρει εξειδικευμένα εργαλεία για τη διαδικτυακή επεξεργασία του καταγεγραμμένου υλικού, τη δημοσίευση και την αναπαραγωγή του. Και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν πολυμορφικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο του ενδιαφέροντός τους, ανά θεματική περιοχή, τμήμα, διδάσκοντα και έτος.


Μονάδα Υλοποίησης
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)


Επικοινωνία
210 727 56 11, opendelos [at] gunet.gr