Ημερίδα Κατάρτισης 2014

Ημερομηνία: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Ώρα: 10:00

Τόπος: Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης της GUnet, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη. Πληροφορίες πρόσβασης.

Αντικείμενο της κατάρτισης θα είναι η χρήση των ιδρυματικών πλατφορμών Open eClass και Open Delos. Θα συζητηθούν και οι απαιτήσεις διασύνδεσης με την Εθνική Πύλη Αναζήτησης Ανοικτών Μαθημάτων. Απευθύνεται στο προσωπικό της κεντρικής ομάδας κάθε Ιδρύματος που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των ανοικτών μαθημάτων.

Αριθμός συμμετεχόντων: έως 40.

Για να παρακολουθήσετε τα βίντεο της ημερίδας, συνδεθείτε εδώ.