Μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠΚοινότητες ανοικτού περιεχομένουhome_post_one

Έχει αναπτυχθεί και παρέχεται μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών ανοικτού περιεχομένου, με στόχο αφενός οι ίδιοι να υποστηριχθούν στην αναζήτηση πηγών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και αφετέρου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και τεχνογνωσίας.

Ιδρύματα

ΙδρύματαΠώς να δημιουργήσετε μαθήματαhome_post_three

Προσφέρονται τέσσερα βασικά ψηφιακά μαθήματα, με αντικείμενο οδηγίες και προδιαγραφές για τη διαδικασία ανάπτυξης των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, τα θέματα διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας, την αναζήτηση και χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, αλλά και την προσβασιμότητα του υλικού από άτομα με αναπηρία.

Μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠΓιατί να ανοίξω τα μαθήματά μου;home_post_two

Η διάθεση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων διευρύνει το ακροατήριο του διδάσκοντα, ενώ προσφέρει δυνατότητες αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την ευκαιρία προβολής του διδακτικού έργου. Παράλληλα, τα ανοικτά μαθήματα συντάσσονται με τη νέα δυναμική της ανοικτής εκπαίδευσης η οποία εξελίσσεται διεθνώς σε ακαδημαϊκό «κίνημα».

Τα ανοικτά μαθήματα

Τα ανοικτά μαθήματαΤι είναι και πού θα τα βρω;home_post_four

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας έχουν προσαρμοστεί για το ψηφιακό περιβάλλον και είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Μπορείτε να αναζητήσετε τα ανοικτά μαθήματα που σας ενδιαφέρουν στo opencourses.gr, την Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων.