Μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠΓιατί να ανοίξω τα μαθήματά μου;home_post_two

Η διάθεση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων διευρύνει το ακροατήριο του διδάσκοντα, ενώ προσφέρει δυνατότητες αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την ευκαιρία προβολής του διδακτικού έργου. Παράλληλα, τα ανοικτά μαθήματα συντάσσονται με τη νέα δυναμική της ανοικτής εκπαίδευσης η οποία εξελίσσεται διεθνώς σε ακαδημαϊκό «κίνημα».