Μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠΚοινότητες ανοικτού περιεχομένουhome_post_one

Έχει αναπτυχθεί και παρέχεται μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών ανοικτού περιεχομένου, με στόχο αφενός οι ίδιοι να υποστηριχθούν στην αναζήτηση πηγών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και αφετέρου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και τεχνογνωσίας.

Μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠΓιατί να ανοίξω τα μαθήματά μου;home_post_two

Η διάθεση ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων διευρύνει το ακροατήριο του διδάσκοντα, ενώ προσφέρει δυνατότητες αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την ευκαιρία προβολής του διδακτικού έργου. Παράλληλα, τα ανοικτά μαθήματα συντάσσονται με τη νέα δυναμική της ανοικτής εκπαίδευσης η οποία εξελίσσεται διεθνώς σε ακαδημαϊκό «κίνημα».