Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να ασχοληθώ με τα ανοικτά μαθήματα;

Η συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ/ ΕΠ στο έργο είναι μια εξαίρετη ευκαιρία αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου, βελτίωσης, αλλά και προβολής του διδακτικού έργου σας σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Διαβάστε πιο αναλυτικά τα οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε διαθέτοντας μαθήματά σας στα ανοικτά μαθήματα και παρακολουθήστε τις μαρτυρίες συναδέλφων σας οι οποίοι είναι ήδη δημιουργοί ανοικτών μαθημάτων, στην ενότητα «Γιατί να ανοίξω τα μαθήματά μου;».

 

Δεδομένου ότι ήδη διαθέτω υλικό των μαθημάτων μου στην πλατφόρμα eClass, τι περισσότερο δύναται να προσφέρει το έργο;

Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, δίχως να διαμορφώνουν μια δομή του μαθήματος ή να παρέχουν πληροφορίες για αυτό. Συνήθως, τα μέλη ΔΕΠ  δεν διαθέτουν τεχνικές δεξιότητες, ούτε γνωρίζουν τον βέλτιστο τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων.
Στόχος του προκείμενου έργου είναι η αναβάθμιση αφενός της δομής, αφετέρου του περιεχομένου των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες ομάδες υποστήριξης των μελών ΔΕΠ στη διαδικασία ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων:

  • Βοηθούν στην αναδιοργάνωση της δομής και διάθρωσης του περιεχομένου ενός μαθήματος, ώστε να αποτελεί μια ολότητα που ακολουθεί τις προδιαγραφές των ανοικτών μαθημάτων.
  • Διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαφάνειες και σημειώσεις, ώστε να είναι πιο προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία.
  • Διαχειρίζονται, σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ, τυχόν ζητήματα που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα.
  • Καταγράφουν και επεξεργάζονται πολυμεσικό υλικό, όπως βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (βιντεοδιαλέξεις).

 

Πόσο χρόνο πρέπει να διαθέσω για την ανάπτυξη ενός ανοικτού μαθήματος;

Την ανάπτυξη του ανοικτού μαθήματός σας θα αναλάβει η ομάδα υποστήριξης. Ο ρόλος σας θα είναι συμβουλευτικός και θα περιλαμβάνει κυρίως την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού, μαζί με τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες προς την ομάδα υποστήριξης, και τον έλεγχο του τελικού αποτελέσματος, πριν από τη δημοσιοποίηση του ανοικτού μαθήματος. Ο χρόνος τον οποίο θα χρειαστεί να διαθέσετε ποικίλει, ανάλογα με την κατηγορία του ανοικτού μαθήματος που επιθυμείτε να δημιουργήσετε. Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ψηφιακού μαθήματος πλήρων προδιαγραφών είναι περισσότερο χρονοβόρα, καθώς θα πρέπει να ελέγξει το σύνολο των παρεχόμενων βιντεοδιαλέξεων.

 

Στο πλαίσιο του έργου, μπορεί να ψηφιοποιηθεί υλικό που διαθέτω, αλλά δεν είναι σε ψηφιακή μορφή;

Ναι, μπορεί, αρκεί το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό να αποτελεί ένα μικρό μέρος του συνολικού, καθώς το έργο βασίζεται στο δεδομένο ότι η πλειονότητα των μελών ΔΕΠ ήδη διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαφάνειες και σημειώσεις, σε ψηφιακή μορφή.

 

Ποια είναι η συχνότητα βιντεοσκόπησης των διαλέξεων;

Όλες οι διαλέξεις μαθημάτων με πλήρεις προδιαγραφές θα βιντεοσκοπούνται. Έτσι, αν ένα μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα στον φυσικό χώρο, τότε θα προκύψει μια σειρά βιντεοδιαλέξεων με 52 επεισόδια, διάρκειας μίας ώρας το καθένα. Η σειρά αυτή θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και θα είναι διαθέσιμη ως πολυμεσικό περιεχόμενο του ανοικτού μαθήματος.
Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, κάποιες ενότητες του μαθήματος θα μπορούν να βιντεοσκοπηθούν ξανά, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει με αυτόματο τρόπο, παρέχοντας μία ενημερωμένη έκδοση του ανοικτού μαθήματος. Αυτό, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, θα δημιουργείται εξαρχής το ανοικτό μάθημα με πόρους του έργου.

 

FAQs

Υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσουν να έρχονται οι φοιτητές στο αμφιθέατρο;

Η ερώτηση αυτή, η οποία σχετίζεται με τη διάθεση των βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο, ίσως θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: Για ποιους λόγους προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στο αμφιθέατρο; Οι λόγοι αυτοί θα πάψουν να υφίστανται μετά τη διάθεση των βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο;
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η παρουσία των φοιτητών στο μάθημα δεν μειώνεται, εάν τα μέλη ΔΕΠ  εξηγήσουν στους φοιτητές τους, στην αρχή του εξαμήνου, ότι οι διαθέσιμες βιντεοδιαλέξεις αποτελούν μέρος της προετοιμασίας τους για το δια ζώσης μάθημα. Άλλωστε, η διάθεση βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο επιτρέπει στους φοιτητές να επαναλάβουν την παρακολούθηση της διάλεξης, κάτι που έως σήμερα δεν ήταν εφικτό.

Η διάθεση βιντεοδιαλέξεων στο Διαδίκτυο δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες αύξησης του δυνητικού κοινού του μαθήματος. Σχετική ερευνητική εργασία έδειξε ότι  η ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών διεύρυνε το κοινό του μαθήματος, καθώς επέτρεψε στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία ούτως ή άλλως θα «έχαναν», διότι είτε ήταν άρρωστοι, είτε είχαν αποφασίσει να παρακολουθήσουν μαθήματα άλλης ζώνης και δεν μπορούσαν να παραμείνουν στον χώρο του Πανεπιστημίου για περισσότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι προτιμούν να παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης, αλλά ότι θεωρούν εξαιρετικά ωφέλιμη την καταγραφή των διαλέξεων και τη διάθεσή τους στο Διαδίκτυο υπό τη μορφή βίντεο.

 

Πώς μπορώ να χρησιμοποιώ υλικό χωρίς να ανησυχώ για τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων;

Στο πλαίσιο του έργου, δίδονται σχετικές οδηγίες, ενώ υφίσταται μηχανισμός διαχείρισης ζητημάτων περί των πνευματικών δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, έχει δημιουργηθεί και προσφέρεται το μάθημα Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα – Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι που απευθύνεται κυρίως σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και το οποίο εστιάζει σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στους τρόπους διευθέτησής της, κατά τη δημιουργία ανοικτών μαθημάτων.

 

Πώς μπορώ να προστατεύσω τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού μου;

Μπορείτε να προστατεύσετε τα πνευματικά δικαιώματα του δικού σας εκπαιδευτικού υλικού, επιλέγοντας συγκεκριμένες άδειες χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι άδειες Creative Commons. Στο πλαίσιο του έργου, παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Yπάρχει αμοιβή για τη συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ στα ανοικτά μαθήματα;

Προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μαθημάτων με πλήρεις προδιαγραφές, η οποία αφορά στην προσφορά βιντεοδιαλέξεων και στον έλεγχο του περιεχομένου τους πριν από την τελική δημοσιοποίησή τους στο Διαδίκτυο.